[Q10]I behov av skräddarsydda lösningar?

Vi hjälper dig i processen!
(Läs gärna om några av de senaste undersöknings­lösningarna vi utvecklat här nedanför. Vi är alltid sugna på nya nötter att knäcka. Längst ner finner du kontaktuppgifter. Hör av dig för ett förutsättningslöst möte om hur vi kan hjälpa just ert företag!)

[Q211]Parallella inrapporteringssystem med kassasystemsintegration

Kulturanalys_logo
Action Dialog Partner har skapat en lösning för Myndigheten för kulturanalys med två kompletterande inrapporteringssystem för muséernas besöksstatistik. Data kring museernas besök samlas in via en webbenkät från vissa muséer och via ett system som mottar data direkt från andra museers kassasystem. I det senare fallet sker överföring av kassasystemtransaktioner automatiskt dagligen till webbenkätsystemet.

Syftet med projektet är att effektivisera datainsamlingen och få ett bättre analysmöjligheter avseende museibesöken, både för eget och andras museer.
  • Inrapporteringssystemet har ”mjuka” och ”hårda rimlighetskontroller”, t ex jämförelser online av inrapporterade svar mot motsvarande månad under föregående år. Detta för att undvika felinmatningar i statistiken i ett tidigt skede.
  • Muséistatistiken uppdateras löpande och muséerna får tillgång till verktyg för att on-line göra egna analyser.
  • Då inrapporterade uppgifter ofta preliminära stöder inrapporteringsverktyget därför att muséerna i kontrollerade former kan justeras uppgifter i efterhand.
  • Kontaktuppgifterna till dem som besvarar enkäterna kan ändras/uppdateras av museerna själva.

Myndigheten för kulturanalys är en statlig myndighet med uppgift att utvärdera, analysera och redovisa effekter av förslag och genomförda åtgärder inom kulturområdet samt ansvara för officiell statistik. www.kulturanalys.se

[Q130]Avancerade trackinglösningar för HUI Research

Turismundersöknings skärmavbild
HUI research använder Action Dialog Partner AB för sina stora kontinuerligt pågående turismundersökningar i Sverige, Norge, Finland och Danmark.

http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/swedish-tourism-survey

Projekten är av hög komplexitet. Bara den svenska undersökningen innehåller 483 frågedefinitioner som logiskt filtreras med hjälp av 434 unika logiska definitioner. Bland annat en särskilt avancerad definition som undersöker om två kommuner angränsar varandra som i sig hamnade på runt 7000 tecken. Vi har en mycket högt ställd gräns för hur komplext en enskild logisk definition kan bli, och komplexiteten påverkar inte enkätens prestanda.

Våra webbutvecklare specialanpassade enkäten utifrån en användarbarhetsanalys som beställts av HUI för en tidigare enkätlösning. Syftet var att så mycket som möjligt underlätta respondentens förståelse av enkäten, och därmed öka datakvalitén. I detta arbete ingick också en specialutvecklad ortssökning som hjälper respondenten att hitta rätt destination bland över 5000 orter.

När du stöter på ett insamlingsbehov som skulle bli tidskrävande eller helt enkelt omöjligt med din befintliga enkätsystemslösning kan vi leverera lösningen som en tjänst till ett konkurrenskraftigt pris.

[Q133]HUI Research Köpcentrumbarometern

HUI Research logo
HUI behövde även en flexibel lösning för sin Köpcentrumbarometer som genomförs kontinuerligt.

http://www.hui.se/statistik-rapporter/index-och-barometrar/kopcentrumbarometern

Vi har utvecklat en lösning där fastighetsägare kan välja mellan att fylla i sina svar eller ladda upp en fil med data för ett eller flera köpcentrum. Svaren från filuppladdningen kvalitetskontrolleras automatiskt online av vår kraftfulla enkätserver. När ologiska svar upptäcks kan de justeras direkt online i ett enkätgränssnitt.

[Q13]Marknadsundersökning med 120 000 respondenter i 28 länder

En större marknadsundersökning för Cint, med 120 000 respondenter från 28 länder på 19 språk.

Vårt system hanterar alla översättningar inom ett och samma projekt, vilket säkerställer att logiken är konsekvent över alla språk. Översättningsprocessen är automatiserad vilket innebär att översättningar importeras direkt, utan öppning för manuella misstag. Det innebär också att vi kan ge våra kunder direkt kontroll över texterna i våra undersökningar.

Vi är vana vid att våra kunder ber om skräddarsydda lösningar. I just detta projekt byggde vi en automatiserad lösning där systemet utifrån en lista på runt 300 bilder väljer ut rätt bilder för respektive land, och därefter i slumpmässig ordning placerar ut dessa över ett antal sidor i enkäten. Vårt utvecklingsteam är alltid sugna på nya utmaningar!

[Q132]Post- och telestyrelsens stora sifferinsamlingar mot tele- och bredbandsoperatörer.

PTS logo
Vi genomför hel- och halvårsvis stora sifferinsamlingar för PTS räkning. Undersökningarna går ut mot samtliga tele- respektive bredbandsoperatörer i Sverige.

Olika typer av rimlighetskontroller sker online, dels logiskt mellan olika sifferfält, men även i form av olika typer av automatiska rimlighetsbedömningar gentemot operatörens svar föregående år.

Inom bredbandsundersökningen har operatörerna möjlighet att ladda upp Excelfiler med adresser för anslutningspunkter. Vi mottager där över 2 miljoner punkter årligen som vi geokodar och sammanställer i avancerade tabell- och databaslösningar.

Datan blir en del av de årliga rapporter som PTS sammanställer på regeringens uppdrag. Dessutom ansvarar Action Dialog Partner AB för den statistikportal som PTS tillgängliggör för allmänheten på:

http://statistik.pts.se

Oavsett storleken på ditt projekt är vi alltid sugna på att få komma med en offert!

[Q131]Kraftfulla rapportlösningar för Sweco Eurofutures

Sweco Eurofutures logo
Action Dialog Partner hjälper Sweco Eurofutures (tidigare USK) i större rapportproduktioner i enskilda projekt med i vissa fall 3000+ unika rapporter.

Rapporterna produceras hierarkiskt ända från totalnivå till enhetsnivå i form av enskilda rapporter. Utseendet anpassas helt för att passa kundens profil.

Vi har unika och kraftfulla möjligheter att skapa ett stort antal hierarkiska rapporter med alla tänkbara jämförelser mot tidigare år och andra enheter - både när vi själva gör insamlingen och när du har data som behöver rapporteras. Hör gärna av dig för en förutsättningslös diskussion kring hur vi kan hjälpa ert företag.

[Q208]Företaget bakom

Action Dialog Partner tillhandahåller en rad olika lösningar för datafångst och rapportering. Vi strävar efter att vara metod- och teknikmässigt nyskapande vilket också innebär en bättre respondentupplevelse. Vi finns i Stockholm och träffar dig gärna.

Action Dialog Partner
info@actiondialog.com
08 - 556 93 650

Carlbergska huset
Hornsgatan 24
118 20 Stockholm

[Q92]Några av våra kunder

[Q96]Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst möte!

photo Jonas Ortman VD
Work +46 (0)8 556 936 53
photo Dan-Martin Hellgren Webb- och enkätutvecklare
Work +46 (0)8 556 936 56