[Q216]Ett enkätsystem för undersökare

...och en teknisk partner på köpet

[Q217] Survey
automation

Vi hjälper er automatisera så många moment som möjligt i era undersökningar.

[Q218] Anpassad
utveckling

Kräver ni eller er slutkund något unikt? Vi kan skräddar­sy lösningar åt er med vårt vassa utvecklings­team.

[Q219] Effektivare
arbetsprocess

Vårt system är byggt för en effektivare undersöknings­process - från enkät till rapport. Årlig utbildning för ökad effektivitet ingår i priset.
 
 
 
 

[Q224]Företaget bakom

Action Dialog Partner tillhandahåller en rad olika lösningar för datafångst och rapportering. Vi strävar efter att vara metod- och teknikmässigt nyskapande vilket också innebär en bättre respondentupplevelse. Vi finns i Stockholm och träffar dig gärna.

Action Dialog Partner
info@actiondialog.com
08 - 556 93 650

Carlbergska huset
Hornsgatan 24
118 20 Stockholm

[Q225]Några av våra kunder

[Q229]Enkätuppsättning

 

Vi har en smart process för att minska klippa-klistra-moment när du skapar din enkät utifrån ett underlag i Word / Excel.

 

1. Exportera alla formulärets texter till Excel
2. Skicka till översättaren.
3. Importera filen – klart!

 

Systemet guidar dig fram till komplexa logiska definitioner

[Q236]Rapportering

 

Avancerat stöd för för hierarkisk rapportering i t.ex. kund- och medarbetar­under­sökningar. Skapa en rapportmall och skapa sedan hundratals rapporter på lands- / avdelnings- / chefsnivå med ett knapptryck.

 

Veckovisa rapporter i löpande varumärkesundersökningar kan helautomatiseras och levereras automatiskt via t.ex. e-post.

 

Er egna eller kunders PowerPoint-mallar kan laddas upp i systemet och användas när rapporter skapas från systemet. Inte nöjd med utseendet av en särskild graf i din rapport - designa om den direkt i PowerPoint och ladda upp den i systemet.

 

Skapa kodlistor av tex varumärken direkt i systemet.

Rapportautomatisering
Avancerad rapportering
 
 
 
 
 

[Q243]Prislista

1

Svar
/ år

2

Använd­are
 

3

Mass-
rapport­ering

4

Pris
/ år

A
A 60 000 2 10 75 000
B
B 150 000 5 30 150 000
C
C 300 000 10 300 300 000
D
D 500 000 20 600 500 000
E
E 1 000 000 30 1 000 750 000
F
F 2 000 000 40 2 000 1 000 000
Slutförda enkät­svar från webb eller import­erade svar. Volymen avser antalet som avrapport­erats under året. Varje använd­are får en tvåstegs­verifierad inlogg­ning till system­et via en app i mobil­en. Skapa många Power­Point / Excel-rapporter, t.ex. separ­ata rapport­er per enhet / chef / land. Antal rapport­noder per projekt  

[Q227]Hör gärna av dig och boka in en personlig demo av systemet:

photo Jonas Ortman VD
Work +46 (0)8 556 936 53
photo Dan-Martin Hellgren Systemansvarig
Work +46 (0)8 556 936 56